U bent hier

Communicatie tussen school en ouders

Het heen-en-weer-schriftje is het communicatiemiddel bij uitstek tussen school en thuis. Ook mededelingen voor de ouders worden langs deze weg meegegeven. Het schriftje van de kleuters kijkt u dagelijks na; graag een handtekening bij gelezen informatie ! Natuurlijk kijken ook de leerkrachten dagelijks het heen-en-weer-schriftje in.

 

Oudercontacten. Tijdens de maand september worden de ouders per klas uitgenodigd voor een klassikale infoavond. Op die avond krijgt u de gelegenheid kennis te maken met de klas, de leerkracht en het leerprogramma van uw kind. U krijgt er informatie over de leerstof die de kinderen dit jaar te verwerken krijgen; over de gebruikte leermethoden; over klas-en schoolorganisatie; over geplande klasactiviteiten; enz. Tijdens het eerste en het tweede trimester worden de ouders uitgenodigd voor contacten met de leerkracht.

  • Het oudercontact voor het 1ste trimester vindt plaats op donderdag 22 november 2018.
  • Het oudercontact voor het 2de trimester vindt plaats op dinsdag 19 maart 2019.
  • Het oudercontact voor het 3de trimester vindt plaats op dinsdag 18 juni 2019.
PIT Wespelaar